Logo OKSV

Tourspel 2021

Reglement

1.
U heeft 2 mogelijkheden om u in te schrijven :

U vult de namen en nummers van 20 verschillende renners in. De nummers en namen van de deelnemende renners kunt u uit de krant of van de officiele internetsite van de Tour de France halen (http://www.letour.fr/). Het nummer wat u invult is ook het echte rugnummer van de betreffende renner in de Tour. Omdat er verschillende lijsten gepubliceerd worden, is de naam van de renner doorslaggevend. Echter de Tourspelcommissie gaat bij het invoeren van de lijsten uit van het nummer. Het is daarom aan te raden om uw lijsten zo spoedig mogelijk te controleren op fouten.

Als u via www.oksv.nl/tourspel2021 inschrijft, worden de nummers en namen getoond waardoor u alleen de renners hoeft te selecteren waardoor de kans op fouten zeer gering is.

De volgorde waarin u de renners op het inschrijfformulier invult is onbelangrijk.

 
2.
Indien in een etappe een renner van uw ploeg bij de eerste 15 aankomende behoort, dan krijgt u als volgt punten toebedeeld:
 
3.

Meetellende ritten zijn alle etappes vanaf zondag 27 juni 2021 tot en met de laatste etappe op zondag 18 juli 2021. De eerste rit telt niet mee.

 
4.

Elke deelnemer kan op zijn lijst 5 reserverenners vermelden. Deze renners nemen, in de volgorde waarin ze vermeld staan, de plaatsen in van de renners die uitgevallen of niet gestart zijn.

Valt bijvoorbeeld een gekozen renner uit in etappe 3 of hij start niet, dan neemt de 1e reserve zijn plaats in vanaf de start van etappe 4.

De reserverenner haalt pas punten vanaf het moment van deelname in uw ploeg. Behaalde resultaten uit reeds verreden etappes tellen niet mee in de uitslag/puntentelling.

Het vervangen gebeurt tot alle 5 de reserverenners gebruikt zijn. De deelnemer behoud op deze manier langer een 'team' van 20 renners.

 
5.

De uitslag op de officiële internetsite van de Tour de France is bindend. Tenzij er duidelijk sprake is van een publicatiefout, dit is geheel ter beoordeling aan de Tourspelcommissie van OKSV.

 
6.

Wielrenners die uit de koers worden genomen behouden de behaalde punten.

We maken hierbij geen verschil, om discussies te voorkomen, met renners die betrapt zijn op doping en door de organisatie uit de Tour zijn gezet en renners die door hun ploegleiding uit de Tour zijn gehaald (stoppen van de hele ploeg of andere redenen).

 
7.

Het is toegestaan meer dan één inschrijfformulier in te leveren onder dezelfde naam (max. 6 inschrijfformulieren per persoon). Ons advies is wel om bij dezelfde naam wel toevoeging 1,2,3, etc erbij te vermelden.

 
8.

Om meer mensen kans te laten maken op een prijs, mag er maximaal 5 keer meegespeeld worden per persoon.

 
9.

De sluitingsdatum voor de inschrijving is vastgesteld op zondag 27 juni 2021, 12.00 uur. Formulieren kunnen ingeleverd worden op de contactadressen of mailen naar tourspel@oksv.nl.

 
10.

Degene die na de laatste etappe het hoogste aantal punten heeft behaald, is winnaar.
Degene met het op twee na hoogste aantal punten wordt tweede, enz. enz.

 
11.

Bij gelijke klassering voor de hoofdprijzen wordt geloot.
De winnaar van deze loting wint de betreffende hoofdprijs.
De verliezer van deze loting dingt automatisch mee naar de, daaropvolgende, lagere prijs.

 
12.

Het prijzengeld wordt overgemaakt naar een bankrekeningnummer. Neem in dat geval eventjes contact op door een email naar tourspel@oksv.nl te sturen.

 
13.

Iedere etappe kent een dagprijswinnaar.
Dat is degene die op die dag het hoogste aantal punten scoort. Bij gelijk eindigen beslist het lot.

Indien de organisatie van de Tour de France voor het einde van de dag na de etappe een wijziging in het dagklassement doorvoert, wordt er opnieuw gekeken wie in aanmerking komt voor de dagprijs. Het kan dan voorkomen dat de oorspronkelijk winnaar hier niet meer voor in aanmerking komt.

 
14.

Op het inschrijfformulier mag het nummer c.q. naam van een renner slechts éénmaal voorkomen.
Komt een naam c.q. nummer dubbel voor dan wordt een reserverenner gebruikt. Behoort de naam niet bij het ingevulde nummer, dan wordt het nummer aangehouden.

 
15.

Iedere dag wordt de stand berekend en regelmatig bekend gemaakt. Op onze internetsite worden de standen in principe elke dag bijgewerkt.

 
16.
Contactadressen zijn:
Chris Kamps
De Jas 7
Overlangel
06-13467193
Willy van der Loop
Dr. Ruijsstraat 24
Overlangel
06-38906901
 
17.
OKSV hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Deze is terug te vinden op: https://www.oksv.nl/privacy
 
18.

In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Tourspelcommissie van OKSV.

Bij vragen en/of opmerkingen : tourspel@oksv.nl
Of via onze site www.OKSV.nl/tourspel2021

Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar op de contactadressen.

 
 

© Copyright 2001-2021 - Privacyverklaring - Gemaakt door: Chris Kamps