Menu
De website wordt gesponsord door:

Gecertificeerd inspectiebureau - Begeleiding in kwaliteitszorg

Supportersvereniging OKSV

Agenda algemene ledenvergadering 18 juni

11 jun 2003

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2003 v.v. OKSV

Datum: 18 juni 2003
Aanvang: 20.30 uur
Locatie: PetjesBar Overlangel

- Opening
- Mededelingen
- Notulen vorige vergadering
- Jaarverslag seizoen 2002/2003
- Financieel jaarverslag seizoen 2002/2003
- Kascontrole
- Bestuursverkiezing
* Aftredend en hierkiesbaar
F. van den Berg, B. Kuijpers, T. van Haren
- Jubilea leden

- PAUZE

- Activiteiten en contributie
- Rondvraag
- Afsluiting

[ Vorige ] - [ Terug ] - [ Volgende ]

© Copyright 2001-2022 - Privacyverklaring
Gemaakt door: Chris Kamps
De website wordt
gesponsord door:
12 dec 2022 - 19:00
Cursus AED-hulpverlener
Meer informatie Meer informatie over: Cursus AED-hulpverlener
16 dec 2022 - 19:30
OKSV Quizavond 2022
Meer informatie Meer informatie over: OKSV Quizavond 2022
De website wordt gesponsord door:

Gecertificeerd inspectiebureau - Begeleiding in kwaliteitszorg