Menu
De website wordt gesponsord door:

Gecertificeerd inspectiebureau - Begeleiding in kwaliteitszorg

Supportersvereniging OKSV

Uitnodiging Ouderbijeenkomsten Herpinia

Samen werken aan een betrokken club mensen

08 jan 2014

Geachte ouders,

In het kader van “Ouders graag gezien” willen wij u uitnodigen voor een ouderbijeenkomst om de afgelopen seizoenshelft te evalueren en afspraken te maken voor de komende seizoenshelft. Deze bijeenkomsten zijn op verzoek van de technische commissie dan wel de leiders ingepland. Deze bijeenkomst is bedoeld voor ouders, leiders en trainers om per team dit te bespreken.

Deze bijeenkomst zal begeleid worden door iemand namens de werkgroep “Ouders graag gezien”. Ook zal deze persoon zorgen voor het opstellen van de notulen die daarna via de leiders worden verspreid. Eventuele actiepunten voor Technische Commissie of Jeugdbestuur zullen door hen doorgeleid worden.
De agendapunten voor de ouderbijeenkomsten zijn verkort samengevat: Opening, evaluatie afgelopen seizoenshelft en afspraken voor de komende seizoenshelft waaronder normen en waarden, overige mededelingen en de rondvraag.

Wij zien u graag volgens onderstaande planning in de kantine van Herpinia, de bijeenkomst zal naar onze inschatting maximaal 45 minuten duren.

Meisjes C Maandag 13 januari 201419.30 uur
Meisjes B Maandag 13 januari 201420.30 uur
Mini F Maandag 20 januari 201419.30 uur
E1 Maandag 20 januari 201420.30 uur
D1 Maandag 27 januari 201419.30 uur


In het belang van uw kind rekenen wij op eenieder zijn komst. Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn dan afmelden bij de leider van het team.

[ Vorige ] - [ Terug ] - [ Volgende ]

 
Laatste OKSV C2, OKSV D1, OKSV E2 en OKSV F2 nieuws :

Meer OKSV C2, OKSV D1, OKSV E2 en OKSV F2 nieuws...

© Copyright 2001-2023 - Privacyverklaring
Gemaakt door: Chris Kamps
De website wordt
gesponsord door:
08 dec 2023 - 19:30
OKSV Quizavond 2023
Meer informatie Meer informatie over: OKSV Quizavond 2023
29 dec 2023 - 20:00
Contactavond OKSV 2023
Meer informatie Meer informatie over: Contactavond OKSV 2023
De website wordt gesponsord door:

Gecertificeerd inspectiebureau - Begeleiding in kwaliteitszorg