Menu
De website wordt gesponsord door:

Gecertificeerd inspectiebureau - Begeleiding in kwaliteitszorg

Supportersvereniging OKSV

Het jeugdbestuur aan het woord...

07 sep 2013

Deze bijdrage van het jeugdbestuur had in het clubblad moeten staan.

Door een foutje van de redactie is dat echter niet gebeurd. Onze welgemeende excuses hiervoor.

Gerrie en Wilma,
Redactie clubblad OKSV
Beste leden van vv OKSV, deze bijdrage in het clubblad is voor het nieuwe jeugdbestuur een mooie gelegenheid om enkele, voor ons belangrijke onderwerpen, te belichten.

Pauline Reijs en Rogier van der Linden vormen met zijn tweeŽn het jeugdbestuur van OKSV. Peter van den Hoogen zal namens OKSV plaatsnemen in de jeugdcommissie van Herpinia en op deze manier de belangen van OKSV behartigen.

Waarschijnlijk ten overvloede maar vanaf seizoen 2012-2013 zijn we met de jeugd een verregaande samenwerking gestart met Herpinia. We hebben met de F, E en D teams in combinatieteams gevoetbald waarbij we of de najaar of de voorjaarscompetitie in het groenzwart in Overlangel, of in het roodzwart in Herpen de thuiswedstijden hebben afgewerkt.

Op een aantal punten na kunnen we de conclusie trekken dat de samenwerking voorspoedig is verlopen. Dit is voornamelijk te danken aan de leiders en trainers van de teams die met dezelfde inzet als andere jaren enthousiast hebben getraind en gepeeld.

In zijn algemeenheid zijn de ouders ook tevreden over de samenwerking, al blijft het voor enkele nog af en toe wel lastig om zich bij deze situatie neer te leggen.

Het goede wat we hebben kunnen constateren is dat de wil er is. Beide clubs zien dat de belangen voor beide partijen groot zijn en het belangrijkste, de jonge kinderen kunnen blijven voetballen en ook op het veld in Overlangel.

De samenwerking gaat het 2e jaar in, mogelijk is dat nog een lastigere opgave dan het 1e jaar. Enkele vraagstukken waar voor we staan zijn nieuw, bijvoorbeeld, bij hoeveel spelers is het een combinatie team en hoe gaat het met de invulling van enkele vacatures van leiders en trainers.

Het jeugdbestuur is van plan om dit soort vragen en andere mogelijke vraagstukken gezamenlijk met de betrokken vrijwilligers op te lossen en zo een duurzame samenwerking op te bouwen waarbij de groenzwarte belangen even zwaar zullen wegen als de roodzwarte.

Samenwerking is een issue maar we hebben ook nog 2 teams die volgend jaar niet in een combinatie voetballen namelijk de B1 en de Mini F. Dat is fijn te constateren en zolang dit kan zullen we dat ook doen.

De jeugd heeft de toekomst, het belang van een bruisend verenigingsleven is voor de leefbaarheid van de dorpen essentieel. Door nu te investeren in samenwerking en binding hopen we ook daar een positieve bijdrage aan te leveren.

Tot slot wensen we iedereen een sportief en succesvol seizoen toe.

Pauline Reijs
Rogier van der Linden

[ Vorige ] - [ Overzicht ] - [ Volgende ]

 
Laatste Junioren nieuws :

Meer Junioren nieuws...

© Copyright 2001-2024 - Privacyverklaring
Gemaakt door: Chris Kamps
De website wordt
gesponsord door:
14 jul 2024 - 21:00
EK2024 (finale) ???
Meer informatie Meer informatie over: EK2024 (finale) ???
21 jul 2024 - 09:00
Zomermarkt 2024
Meer informatie Meer informatie over: Zomermarkt 2024
De website wordt gesponsord door:

Gecertificeerd inspectiebureau - Begeleiding in kwaliteitszorg