Logo OKSV

MaS stage bij Herpinia

25 sep 2012

Alle leerlingen van het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo) moeten een maatschappelijke stage doen van minimaal 30 uur.

Maatschappelijke stage houdt in dat jongeren in het voortgezet onderwijs vrijwilligerswerk doen als onderdeel van hun schoolcarrière. Op deze manier leren ze hun directe omgeving op een andere manier kennen en leveren ze een actieve bijdrage aan de samenleving. Maatschappelijke stage is vanaf het schooljaar 2011-2012 verplicht.

Herpinia heeft vorig jaar ook aan leerlingen de mogelijkheid geboden om de Maatschappelijke stage bij Herpinia uit te voeren. De stagiaires hebben zich toen onder andere ingezet bij het assisteren tijdens jeugdtrainingen, ontvangen van de tegenstanders op zaterdagochtend, helpen in de kantine en assisteren bij evenementen zoals het jaarlijkse oliebollentoernooi.

Ook dit schooljaar biedt Herpinia diverse MaS-vacatures aan. De leerlingen kunnen zich vanaf deze week aanmelden op de voor hun bekende site www.Mas4jou.nl

Hoewel er zich al meerdere leerlingen hebben aangemeld, zijn er nog diverse MaS-vacatures beschikbaar. Vanaf 10 oktober kunt u de stagiaires op het sportcomplex aantreffen.

Herpinia hoopt op nog meer aanmeldingen en wenst de stagiaires heel veel succes!

[ Vorige ] - [ Terug ] - [ Volgende ]

[ Nieuws ] - [ Agenda ] - [ Nieuwsbrief ]

© Copyright 2001-2018 - Gemaakt door: Chris Kamps