Logo OKSV

Weekkrant: 'Voetbalclubs slaan handen ineen'

24 dec 2008

HERPEN De voetbalverenigingen Herpinia uit Herpen en OKSV uit Overlangel, Keent en Neerlangel zijn een samenwerkingsverband aangegaan. Middels een convenant zal dit verband starten met een uitwisseling en het opleiden van junioren. Hierna zal worden bekeken of de samenwerking in de toekomst intensiever kan worden.
'
Twee enthousiaste voorzitters, Wim Hoogstraten van Herpinia en Frank van den Berg van OKSV stralen vertrouwen uit naar de toekomst. Zij zijn er van doordrongen dat in je eigen sportkringetje rond blijven draaien geen goede toekomstvisie is. Wim Hoogstraten kan zich de periode van enkele jaren geleden nog herinneren toen de samenvoeging tot Groot Oss aan de orde was. De vier voetbalclubs van Ravenstein, SDDL, OKSV en Herpinia waarbij zich ook de korfbalclub TOG voegde, vormde een hecht front om zich een goede positie te verwerven bij het ontstaan van Groot Oss. “Deze goede samenwerking is door de jaren bij de clubs blijven hangen”, zegt voorzitter Hoogstraten. “Niet alleen bij de besturen maar ook bij de commissies.” Het was niet verwonderlijk dat uit gesprekken van de jeugdcommissies van Herpinia en OKSV deze samenwerking weer boven kwam drijven. Vooral bij OKSV was er behoefte om de jeugd die wil gaan voetballen een goede voetbalontwikkeling te geven. “De aanwas van jeugd bij onze voetbalclub is bij een kleine ge-meenschap als Overlangel, Neerloon en Keent gering”, legt Frank uit. “Er worden te weinig kinderen geboren”, is zijn eenvoudige conclusie. “Tot nu toe hebben we met de jeugd die zich nu aanmeldt nog goede teams kunnen vormen. We denken dat dit de komende jaren een probleem wordt. We wilden bovendien onze doelstelling: het promoten van de sport in het algemeen en de voetbalsport in het bijzonder en onze leden een goede gelegenheid geven om de voetbalsport te beoefenen, waar blijven maken.” Wim is het daar mee eens. “De taak van de sportvereniging houdt niet op bij de eigen sportclub. Een sportclub van deze tijd heeft ook een sociale en maatschappelijke functie buiten de club. Ook het bestuur van Herpinia is zich dat bewust. Het samenwerkingsverband met OKSV past zeer goed in dat plaatje.” Ook wijst de voorzitter van Herpinia op acties van de overheid. “De overheid stelt geld beschikbaar waardoor gemeenten functionarissen kunnen aanstellen die er voor moeten zorgen dat de maatschappij dichter bij de sport komt. Zon functionaris zou goed passen in een samenwerkingverband zoals Her-pinia en OKSV gesloten hebben.” In de praktijk zal de samenwerking van Herpinia en OKSV bestaan uit de uitwisseling van junioren. De junioren van OKSV worden tijdelijk bij Herpinia ondergebracht en kunnen zich daar op voetbalgebied ontwikkelen. Zij worden naast lid van OKSV ook lid van Herpinia. Ook worden zij in de competitieteams ingedeeld. Wanneer een volledig jeugdteam voor OKSV gevormd kan worden zal dit team weer worden overgeheveld naar OKSV. Een en ander zal in de toekomst nog vast vorm moeten krijgen. Ook wat de jeugdbegeleiding betreft zou een volgende fase van het samenwerkingverband kunnen zijn.

[ Vorige ] - [ Terug ] - [ Volgende ]

[ Nieuws ] - [ Agenda ] - [ Nieuwsbrief ]

© Copyright 2001-2018 - Gemaakt door: Chris Kamps