Logo OKSV

Renovatie OKSV en verhuizen naar TOG verkeert in een patstelling

08 mrt 2017

De positieve berichten van november 2016 ten spijt, we zijn weer terug bij af.

Nadat op 10 november 2016 de gemeenteraad een motie had aangenomen waarin het College van B&W opdracht kreeg opties uit te werken om sporten en ontmoeten binnen NOK te voorzien van nieuwe accommodaties (en locaties), is het overleg tot nu toe op niets uitgelopen.

In december 2016 zijn de overleggen daarover voortvarend van start gegaan. Voorzichtig werd er al een schetsontwerp gemaakt van een nieuwe accommodatie bij TOG: TOG uitbreiden met kleedkamers voor het voetballen en de kantine vergroten zodat die als gemeenschapsruimte gebruikt kan worden OKSV en TOG zouden ook nog alternatieven onderzoeken, benoemen en deze beoordelen op hun haalbaarheid.

Samen zijn er enkele kardinale uitgangspunten geformuleerd. Deze zijn:
Dit resulteert in een conclusie dat alles concentreren bij TOG de meest ideale en toekomstbestendigste oplossing is. Minder maatschappelijk vastgoed, intensiever gebruik van het maatschappelijk vastgoed, van 3 naar 1 sportlocatie(1 CV installatie is goedkoper dan 3), stimulans en behoud leefbaarheid, meer sociale cohesie etc. etc. etc.

De gemeente reageert echter niet inhoudelijk op onze plannen. De enige reactie is: we kunnen wel iets doen voor ontmoeten maar voor sport trekken we 0,00 euro uit. En alleen een ontmoetingsruimte ergens neer zetten is geen optie. Voor onze gemeenschap is het dan onmogelijk die financieel gezond in stand te houden.

Verenigingen samen brengen in de nieuw accommodatie is juist de kracht en biedt kansen naar de toekomst.

Om deze patstelling te bediscussiėren organiseert de Klankbordgroep op 27 maart a.s. een discussieavond met alle verenigingen uit NOK. Zij ontvangen hiertoe een uitnodiging per mail.

De avond is in het parochiezaaltje en begint om 19.30 uur.

Ook vertegenwoordigers van alle politieke partijen uit de Osse gemeenteraad worden uitgenodigd.

Wordt vervolgd.

[ Vorige ] - [ Terug ] - [ Volgende ]

 
Laatste Fusie/Samenwerking OKSV/TOG nieuws :

Meer Fusie/Samenwerking OKSV/TOG nieuws...
Bekijk nieuwsbrief 
[ Nieuws ] - [ Agenda ] - [ Nieuwsbrief ]

© Copyright 2001-2018 - Privacyverklaring - Gemaakt door: Chris Kamps